098 608-61-00

099 557-27-50

093 886-76-80

Про компанію

«Лідер Плюс» - це команда досвідчених та дипломованих землевпорядників, геодезистів, юристів, оцінювачів, ґрунтознавців, економістів, фахівців з технічної інвентаризації майна. Компанія працює понад 10 років на ринку надання консалтингових, землевпорядних та оціночних послуг.

Головними принципами, якими керується наша компанія в роботі є:

Досвід – Виконання великого спектру робіт впродовж тривалого періоду (починаючи з 2004 року) відображається у накопиченні як теоретичних знань так і практичних навичок. Зокрема багаторічний досвід дозволяє здійснити аналіз поставленої задачі, спланувати найкращий оптимальний порядок дій, спрогнозувати можливу тривалість виконання робіт. Ми використовуємо тільки сучасне обладнання та новітні технології, що є запорукою якісного виконання робіт, а ліцензійне програмне забезпечення дозволяє в найкоротші строки виконати обробку отриманої інформації та розробити необхідну документацію.

Професійність – Зважаючи на здобутий досвід, високий рівень підготовки спеціалістів, високі моральні цінності, включаючи професійне відношення до роботи, з впевненістю можна відзначити фахівців нашої організації. Наші спеціалісти використовують всі можливі засоби для ефективного виконання професійної діяльності та задоволення потреб замовників. Розроблена нами документація відповідає чинному законодавству, а також існуючим нормам і правилам у землевпорядній та геодезичній галузі. Контроль якості виконаних робіт на підприємстві здійснюється з вимогами нормативно-технічних документів і положень чинного законодавства. Велика увага приділяється контролю за змінами в законодавстві та появі нових вимог щодо виконання послуг та робіт.

Надійність – Виконання товариством вимог законодавства, етичних норм та правил а також неухильне дотримання своїх зобов’язань, є одним з пріоритетів багаторічної праці нашої організації. За багато років плідної праці сформовано широке коло професійних контактів, яке гарантує вирішення практично будь-яких завдань у разі необхідності із залученням представників науково-дослідних установ.

Гнучкість – Вартість робіт, та послуг залежить від таких чинників як термін виконання, складність об’єкту, обсяг виконаних робіт, місце розташування об’єкта та ін. Для кожного клієнта ми знаходимо індивідуальний і гнучкий підхід, всі наші умови співпраці прозорі і головне взаємоузгоджені. Ми максимально націлені на результат, роботу виконуємо максимально швидко та якісно. Виконання робіт пропонується на обумовлених та взаємовигідних договірних умовах.

Порядність – Важливим моментом провадження діяльності є професійна етика, а саме дотримання, виконання своїх обіцянок, уникнення упередженого ставлення до клієнтів.

Відповідальність – виражається у свідомому ставленні до виконання обов'язків, завдань. Відповідальність організації означає усвідомлення суті та важливості діяльності, її наслідків для клієнта. Тому відповідальність працівників, незважаючи на мінливі умови, є одним із професійних якостей наших фахівців

Інженери з інвентаризації нерухомого майна пройшли професійну атестацію, що підтверджує іх відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.
Всі працівники підприємства мають вищу освіту.
Ми виконуємо всі види оціночних, землевпорядних та геодезичних робіт якісно та за розумну винагороду.

Наші переваги

Відповідальність фахівців
Виражається у свідомому ставленні до виконання обов'язків, завдань. Відповідальність організації означає усвідомлення суті та важливості діяльності, її наслідків для клієнта. Тому відповідальність працівників, незважаючи на мінливі умови, є одним із професійних якостей наших фахівців
Гнучкість компанії
Оскільки з плином часу все змінюється, обов’язковим є прилаштування (перебудова) процесу виробництва до нових вимог. Тому, для забезпечення виконання робіт для нас є важливим індивідуальна особливість ситуації кожного клієнта, забезпечуючи максимально стислі строки виконання.
Досвід роботи
Виконання великого спектру робіт впродовж тривалого періоду (починаючи з 2004 року) відображається у накопиченні як теоретичних знань так і практичних навичок. Зокрема багаторічний досвід дозволяє, певною мірою, здійснити аналіз поставленої задачі, спланувати оптимальний порядок дій, спрогнозувати можливу тривалість виконання.
Надійність
Стабільність діяльності підприємства у довгостроковій перспективі потрібно відзначити зацікавленість у завершенні поставленої задачі з мінімальними затратами всіх видів ресурсів. Саме тому надійність діяльності є одним з пріоритетів нашої організації.
Професіоналізм
Зважаючи на здобутий досвід, високі моральні цінності та індивідуальні якості (включаючи професійне відношення до роботи, честь та гідність) з впевненістю можна відзначити фахівців нашої організації. Тому, як компетентні представники, наші спеціалісти використовують всі можливі засоби на ефективне виконання професійної діяльності та задоволення потреб замовників.
Турбота про кліентів
Здійснюючи свою професійну діяльність, окрім відповідності результатів встановленим нормативам, значну увагу приділяємо потребам замовників. Тому що ми зацікавленні у виконанні поставлених задач з максимізацією ефективності дій та результатів діяльності.