098 608-61-00

099 557-27-50

093 886-76-80

Оцінка майнових прав

Оцінка майна та майнових прав – це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.

Правові засади оцінки майна визначено Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, в т. ч. права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.

Вартість робіт: від 500 грн. Детальніше про ціни ви можете дізнатись у відповідному розділі

­Замовити послугу або безкоштовну консультацію